Bohaterom czasu wojny

   14 września 2019 r. w godzinach południowych w Jarosławiu odbędzie się Pielgrzymka Biegowa upamiętniająca 80 rocznicę polskiej wojny obronnej 1939 r. Wydarzenie wpisuje się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 – IX Jarmark Benedyktyński w Jarosławiu. Jest to już kolejne wydarzenie sportowe, organizowane przez Ośrodek Kultury i Formacji w Jarosławiu.

   Inicjatywy sportowe w ubiegłych latach spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska nie tylko jarosławskiego. Bieg upamiętniający 100-lecie Odzyskani przez Polskę Niepodległości zgromadził blisko 1500 uczestników (rok 2018).

Dla upamiętnienia na terenie powiatu jarosławskiego 80 rocznicy polskiej wojny obronnej 1939 r. zorganizowane zostaną dwa biegi:

  • Pierwszy z nich, przeznaczony dla wprawionych, dobrze przygotowanych biegaczy wystartuje 14 września 2019 r. o godz. 12:30 z lasu kidałowickiego (miejscowość Kidałowice na terenie gminy Pawłosiów, powiat Jarosław) – miejsca rozstrzelań polskiej ludności przez Niemców;
  • Drugi bieg, przeznaczony dla osób o niższej sprawności fizycznej i nie biegających na co dzień wystartuje z Jarosławia, a dokładnie spod ulokowanego przy ul. Słowackiego Pomnika Walk i Męczeństwa.

 Meta obu biegów będzie się znajdowała na terenie Jarosławskiego Opactwa (ul. Benedyktyńska 5, Jarosław). Ostatecznym celem wszystkich uczestników będzie znajdująca się na jego terenie Czarna Kaplica – unikatowy obiekt sakralny o stopionym w czasie roznieconego przez wycofujących się z Opactwa pod koniec wojny niemieckich żołnierzy. Losy zarówno kaplicy jak i samego Opactwa, w którym także dokonywano rozstrzelań i więziono polskich patriotów, będą doskonałym świadectwem tragicznych losów Polski w okresie II wojny światowej. Uczestnicy biegu zostaną zachęceni do użycia symboli narodowych, np. w postaci biało – czerwonych opasek, chorągiewek, ubrań w tych barwach, malowania twarzy, itp. Na mecie otrzymają medale, a najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach także statuetki.

Zapisy:

10 km: https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=684

2 km niepełnoletni: https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=685

2 km dorośli: https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=686

Serdecznie zapraszamy !