Jesteśmy Stowarzyszeniem

   Poprzedni rok był dla nas przełomowy, dołączyło do nas sporo nowych osób, współpracowaliśmy przy wielu różnych projektach biegowych pomagając i biorąc w nich czynny udział jako wolontariusze. Jesteśmy Grupą widoczną na wielu imprezach biegowych w całym kraju i za granicą. Z tych różnych potrzeb i oczekiwań powstał pomysł założenia stowarzyszenia co pomoże zwiększyć nasze możliwości działania.

   Zebranie założycielskie odbyło się 5 stycznia 2019 r., podczas którego 22 członków założycieli powołało do życia stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół. Podczas spotkania przyjęto uchwalono statut, wytyczono kierunki działania i wybrano władze stowarzyszenia.

W skład Zarządu weszli:

1. Jacek Maślanka – Prezes Zarządu
2. Marta Jop  – Wiceprezes
3. Marta Oronowicz – Wiceprezes
4. Wioletta Szablan – Sekretarz
5. Kamil Motyka – Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Wojciech Zięba – Przewodniczący
2. Grzegorz Tarnowski – Członek komisji
3. Ewa Szymańska – Członek Komisji

   Zarząd przeprowadził wszystkie niezbędne i wymagane czynności formalno-prawne, w konsekwencji których w dniu 22.01.2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokół zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767569, co jest równoznaczne z uzyskaniem zdolności prawnej. Stowarzyszenie uzyskało również numer REGON 382377616 oraz numer NIP 792 230 53 55.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w wielu obszarach a w szczególności:

  1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Organizacja imprez biegowych oraz cyklicznych spotkań biegowych.
  3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia.
  4. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, promowanie i organizacja profilaktyki antyuzależnieniowej.
  5. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
  6. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, bezdomne i seniorzy.
  7. Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży.
  8. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

   Naszą Grupę tworzą ludzie o wielkiej pasji, a bieganie to dla nich sposób na życie. Uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia uczy kompetencji obywatelskich oraz sprzyja budowaniu zaufania i wzmacnia identyfikację lokalną.
   Drzwi naszego Stowarzyszenia są otwarte dla wszystkich, którzy chcą prowadzić aktywny tryb życia i gotowi są do przestrzegania statutu. Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją na ręce jednego z Członków Zarządu. Zapraszamy do nas.
 
Chcemy by było nas jak najwięcej – bo razem możemy więcej !