środa, 29 maja
Aktualności

Finał „Kręci nas recykling”

   Dziękujemy za liczny udział w akcji sprzątania Kręci nas recykling – plogging nad Sanem realizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii Oponeohttps://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling. Była to nasza kolejna akcja, w ramach której kontynuujemy nasze działania w ramach projektu – Zabiegam o czysty Jarosław – na rzecz ochrony środowiska i promocji ploggingu (trendu łączącego aktywność fizyczną z porządkowaniem otoczenia).
 
   Serdeczne podziękowania za wsparcie akcji dla Urząd Miasta Jarosławia i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Razem zebraliśmy 20 opon, 31 worków (tworzywa sztuczne i metale), 16 worków (szkło opakowaniowe), 36 worków  z odpadami zmieszanymi/resztkowymi oraz odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte urządzenia elektryczne. Łączna masa wszystkich zebranych odpadów w ramach akcji wyniosła 1420 kg.

Ilość zebranych odpadów przeraża tym bardziej, że jest to kolejna nasza akcja w tej lokalizacji. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że odpady problemowe jak zużyte opony, stare meble, zużyte urządzenia elektryczne można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Krakowskiej 35 ab – wszelkie informacje dot. rodzajów przyjmowanych odpadów są dostępne na stronie: https://pgkimjaroslaw.pl/strefa-odpadow/pszok
 
Dziękujemy za zdjęcia i relacje:
Andrzej Gwóźdź, Marta Dobrucka, Życie Podkarpackie, Stary Qń