wtorek, 16 lipca
Aktualności

Wyniki ankiety

   Od 8 września do 16 października zbieraliśmy dane w postaci ankiet dotyczące naszego zdrowia oraz funkcjonowania i aktywności podczas zbliżającego się okresu zimowego. Dziękujemy serdecznie każdemu, kto zgodził się na uzupełnienie wspomnianej ankiety, a zebrało się 130 osób 😉 Wśród nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety (ankietowani płci męskiej stanowili dwukrotność kobiet. Szok!) w każdej kategorii wiekowej, z wiosek i miast, co ukazuje badaną grupę jako grupę reprezentatywną. Przejdźmy zatem to wyników badań!

   Nikogo nie zdziwi, że zdrowie jest ważne dla każdego lub niemal każdego – 99% badanych. Na szczęście ponad 90% określiło siebie jako osoby zdrowe, co świadczy o tym, że nawet małe problemy zdrowotne, które przecież miewamy wszyscy nie burzą naszej świadomości i nie budują naszego negatywnego postrzegania własnej sytuacji zdrowotnej. Bardzo ciekawie prezentuje się sytuacja naszych działań prozdrowotnych, które zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.

Co robisz, aby utrzymać swoje zdrowie na dobrym poziomie/ poprawić stan swojego zdrowia?

   Mnogość odpowiedzi (pytanie wielokrotnego wyboru) daje bardzo pozytywną wiadomość, gdyż na podstawie powyższego wykresu można stwierdzić, że przeciętny ankietowany dba o swoje zdrowie na co najmniej 3 sposoby wymienione wśród odpowiedzi. Sposób królujący w ankiecie to podejmowanie aktywności fizycznej, z czego cała Jarosławska Grupa Biegowa Sokół może być niezmiernie dumna!

   O obniżonej jakości powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, można rozmawiać dniami i nocami, nie tylko w wielkich aglomeracjach miejskich, ale również w mniejszych miastach, na ich przedmieściach i (coraz częściej) dalej od nich, ale czy każdy z nas to zauważa, może niektórzy mają tyle szczęścia, że mieszkają w miejscach których problem obniżonej jakości powietrza nie dotyczy. Sprawdziliśmy to!

Problem obniżonej jakości powietrza jest widoczny dla ponad ¾ respondentów, co świadczy o jego powszechności. Zauważalna różnica panuje wśród mieszkańców wsi i miast. Problem widoczny jest dla 60% mieszkańców wsi i aż… 99% mieszkańców miast.

Niemalże połowa respondentów zmienia swoje nawyki podczas pogarszającego się stanu powietrza np. ogranicza czas na zewnątrz czy wyjeżdża w miejsca o lepszym stanie powietrza, podczas gdy druga połowa funkcjonuje normalnie.

   Sporym zróżnicowaniem charakteryzuje się podejście do unikania wentylacji płuc powietrzem w złym stanie. 91% respondentów określiło się jako osoby aktywne, niemalże 80% wykonuje ją na zewnątrz, co sprawia, że są one dużo bardziej narażone na działanie powietrza o złej jakości wentylując płuca spalinami i pyłkami- bynajmniej kwiatowymi ;P 40,8% wykonuje swoją aktywność normalnie, co trzeci szuka miejsc o lepszej jakości powietrza, a co dziesiąty zmienia miejsce swojej aktywności na pomieszczenia zamknięte.

Co te badania pokazały?

  Większość społeczeństwa zauważa, że jakość powietrza w okresie zimowym znacznie się pogarsza, co spowodowane jest głównie ogrzewaniem domostw czy fabryk w sposób niewłaściwy, często materiałem nienadającym się do tego typu działań. Nie trzeba szukać problemów ze smogiem w Krakowie czy na Śląsku, gdyż zdarzają się coraz częściej w każdym zakątku naszego kraju. Co ciekawe, stosunkowo niewielu z nas chce lub potrafi zmienić swoje postępowanie w okresie grzewczym. Maseczki podczas biegania? Zdecydowanie nie! Nawet te stworzone dla sportowców nie dają komfortu i zabierają radość z wykonywanej aktywności. Dobrym pomysłem jest zmiana miejsca aktywności. Nie tylko na dom, mieszkanie, klub fitness czy siłownie, ale na obszar wiejski czy leśny (nie każdy mieszkaniec wsi zauważa problem złej jakości powietrza, więc hipotetycznie istnieją takie obszary, w których ten problem nie istnieje, bądź jest niezauważalny). Właśnie dlatego coraz częściej w okresie zimowym organizowane są biegi w obszarach leśnych, czego przykładem jest planowana pierwsza edycja Galicya Trail organizowana przez Jarosławską Grupę Biegową Sokół, na którą serdecznie zapraszamy.