poniedziałek, 15 kwietnia
Aktualności

Zabiegam o Czysty Jarosław – Plogging nad Sanem

   W ramach projektu Zabiegam o czysty Jarosław, 18 września br. zorganizowaliśmy happening – akcję sprzątania w formie „ploggingu” czyli połączenie biegania lub innych form aktywności fizycznej z jednoczesnym sprzątaniem terenu. Na miejsce akcji wybraliśmy tereny w pobliżu brzegu rzeki San i ogródków działkowych po obu stronach jarosławskiej obwodnicy. Miejsce nieprzypadkowe i bardzo popularne wśród miłośników wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej.
 
   Na początku akcji Zabiegam o czysty Jarosław – plogging nad Sanem uczestnicy zostali poinformowani na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności selektywnego ich zbierania. Zbierane odpady były segregowane podczas sprzątania i łącznie zebraliśmy 32 worki tworzyw sztucznych i metali, 13 worków szkła, 1 worek papieru, 17 worków odpadów resztkowych/zmieszanych oraz odpady problemowe jak np. zużyte opony i drobny zużyty sprzęt elektryczny. Łączna masa wszystkich zebranych odpadów wyniosła 920 kg. Odpady zebrane w ramach akcji zostaną posegregowane i przekazane do zagospodarowania.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i dobrą zabawę mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym szczególnie członkiniom grup:
Jarosławskie Włóczykije,
Jarosławski Biegacz
Urząd Miasta Jarosławia, Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu za przekazanie upominków dla uczestników akcji
PGKiM w Jarosławiu za przekazanie worków na odpady i surowce wtórne oraz odbiór zebranych odpadów.

Akcja odbyła się w ramach projektu „Zabiegam o czysty Jarosław” finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Jarosław.