piątek, 19 kwietnia
Aktualności

Zabiegam o Czysty Jarosław

   Projekt „Zabiegam o Czysty Jarosław” jest realizowany przez Jarosławską Grupę Biegową Sokół dzięki głosowaniu mieszkańców w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców aktywnego trybu życia i prośrodowiskowych postaw w trakcie rekreacji i w życiu codziennym oraz promocja „ploggingu” jako nowego trendu łączącego sport, rekreację, aktywność fizyczną z pracą na rzecz ochrony środowiska.

   W ramach projektu zaplanowano organizację happeningu – akcji sprzątania, która odbędzie się 18 września – start o godz. 9:40 spod siłowni plenerowej przy ulicy Na Blichu. Akcja odbędzie się formie „ploggingu” – biegania lub innej formy aktywności fizycznej z jednoczesnym sprzątaniem terenu. Odpady zebrane w ramach akcji zostaną posegregowane i przekazane do zagospodarowania.

   Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie organizacja 7 listopada towarzyskiego biegu i marszu nordic walking pod hasłem „Zabiegam o Czysty Jarosław” oraz mini-pikniku w Parku Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino. W ramach wydarzenia zaplanowano:

 ⇒ towarzyski bieg i marsz – dla wszystkich uczestników na mecie przewidziano ekologiczny „medal/upominek”,
⇒ gry, zabawy, animacje o tematyce ekologicznej dla dzieci,
⇒ losowanie wśród wszystkich uczestników ekologicznych upominków,
⇒ stoisko edukacyjno-informacyjne.

   Ponadto w ramach zadania przewidziano również zakup stojaków plenerowych na worki do selektywnej zbiórki odpadów do wykorzystania podczas zadania i innych wydarzeń oraz zaprojektowanie i wykonanie tablic edukacyjnych promujących selektywną zbiórkę odpadów wśród mieszkańców Jarosławia. Tablice zostaną zainstalowane przy altanach śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej i będą przypominały mieszkańcom o zasadach segregacji oraz promowały segregację odpadów jako prostą czynność, którą można wykonać przy okazji wyjścia na rower, spacer czy biegania.

Projekt jest ogólnodostępny i adresowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Patronat honorowy nad projektem „Zabiegam o Czysty Jarosław” objął Burmistrz Miasta Jarosławia Pan Waldemar Paluch.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Jarosław.